Cenník

Cenník VIVA TAXI Šaľa platný od 10.7. 2023.

Prosíme o úhradu dohodnutej sumy pri nástupe do vozidla.

Príplatky
Vysoký dopyt

Prirážka 20% až 100%

Odklonová trasa
Podľa sadzby na kilometer**
Všetky sviatky okrem nižšie uvedených
Prirážka 50% celkovej ceny***
Štedrý deň 24.12., Silvester 31.12., Nový rok 1.1.
Prirážka 100% celkovej ceny***

**V prípade plánovaných úzavierok úsekov ciest (napr. železničné priecestie smer Diakovce) môže dôjsť k prestupom, kde sa neúčtujú kilometre ale každé vozidlo sa platí zvlášť. Napr. Diakovce - Šaľa žel. st. je v štandardnej sume bez príplatku.

***Príplatky počas sviatkov začínajú od 00:00 daného dňa a končia o 23:59 toho istého dňa s výnimkou 31.12, kedy začína zvýšená tarifa od 18:00.

Odkiaľ
Kam
Cena
Šaľa
Šaľa
3,50 €
Veča
Veča
4 €
Šaľa
Veča
4,50 €
Šaľa
Veča SHC/lodenica
5 €
Šaľa
Trnovec nad Váhom
7,50 €
Veča
Trnovec nad Váhom
6,50 €
Šaľa
Diakovce
5,50 €
Veča
Diakovce
7,50 €
Diakovce
Galanta
14 €
Šaľa
Dlhá nad Váhom
6 €
Veča
Dlhá nad Váhom
5,50 €
Šaľa
Kráľová nad Váhom
4,50 €
Veča
Kráľová nad Váhom
6,50 €
Šaľa
Duslo
6,50 €
Šaľa
Duslo - Nitrianska brána
8,50 €
Šaľa
Firma Peikko
6,50 €
Veča
Firma Peikko
7,50 €
Šaľa
Tešedíkovo
7,50 €
Veča
Tešedíkovo
9,50 €
Šaľa
Hetmín
6,50 €
Veča
Hetmín
8,50 €
Šaľa
Diakovce Termál
8,50 €
Veča
Diakovce Termál
10 €
Šaľa
Štrkovec
8,50 €
Šaľa
Kajal
8,50 €
Veča
Kajal
10 €
Šaľa
Topoľnica
8,50 €
Veča
Topoľnica
10 €
Šaľa
Kendereš
10 €
Šaľa
Kaskády
10 €
Šaľa
Galanta
12 €
Veča
Galanta
13 €
Šaľa
Selice
12 €
Šaľa
Vlčany
12 €
Šaľa
Neded
15 €
Šaľa
Žihárec
12 €
Veča
Žihárec
13 €
Šaľa
Močenok
12 €
Šaľa
Gorazdov
12 €
Šaľa
Horná Králová
14 €
Šaľa
Horné Saliby
12 €
Šaľa
Dolné Saliby
12 €
Šaľa
Dolný Jatov
13 €
Šaľa
Horný Jatov
8 €
Šaľa
Šoporňa
13 €
Šaľa
Matúškovo
14 €
Veča
Matúškovo
15 €
Šaľa
Nebojsa
15 €
Šaľa
Váhovce
14 €
Šaľa
Gáň Log Centrum
15 €
Odkiaľ
Kam
Cena
Šaľa
Pata
14 €
Šaľa
Cabaj Rieglér
12 €
Šaľa
Cabaj Pereš
14 €
Šaľa
Cabaj Čápor
17 €
Šaľa
Hájske
16 €
Šaľa
Mojmírovce
18 €
Šaľa
Mojzesovo
26 €
Šaľa
Tvrdošovce
17 €
Šaľa
Rastislavice
17 €
Šaľa
Kráľov Brod
17 €
Šaľa
Vincov Les
20 €
Šaľa
Trstice
22 €
Šaľa
Vozokany
18 €
Šaľa
Tomášikovo
18 €
Šaľa
Veľká Mača
20 €
Šaľa
Malá Mača
22 €
Šaľa
Svätoplukovo
18 €
Šaľa
Dolná Streda
17 €
Šaľa
Šintava
18 €
Šaľa
Sereď
20 €
Šaľa
Veľké Úlany
25 €
Šaľa
Pusté Úľany
25 €
Šaľa
Palárikovo
25 €
Šaľa
Sládkovičovo
20 €
Šaľa
Poľný Kesov
19 €
Šaľa
Zemianske Sady
20 €
Šaľa
Dolný Chotár
22 €
Šaľa
Amazon
20 €
Šaľa
Veľké Zálužie
24 €
Šaľa
Šurany
26 €
Šaľa
Nitra
25 €
Šaľa
Nitra Jaguar Land Rover
30 €
Šaľa
Trnava
30 €
Šaľa
Senec
35 €
Šaľa
Nové Zámky
30 €
Šaľa
Kolárovo
30 €
Šaľa
Dunajská Streda
30 €
Šaľa
Beladice
36 €
Šaľa
Zlaté Moravce
45 €
Šaľa
Komárno
45 €
Šaľa
Hlohovec
35 €
Šaľa
Bratislava letisko
50 €
Šaľa
Bratislava mesto
60 €
Šaľa
Schwechat letisko
100 €
Šaľa
Viedeň
110 €
Šaľa
Budapešť letisko
130 €
Šaľa
Brno
130 €
Šaľa
Košice
230 €
Šaľa
Praha
260 €
Storno poplatok
Podľa cenníku a druhu služby

Uvedené jazdné platí najkratšou vzdialenosťou a vyhradzujeme si žiadať úhradu za použitie spoplatnených úsekov ciest, ak ich bude chcieť zákazník využiť. Platí aj pre parkovné.

V zmysle úpravy zákona 56/2012 Z.z. s platnosťou od 1.4. 2019 môže dôjsť k spoločnej ceste s inými cestujúcimi.

Meškanie do 5 minút je považované za včas a negarantujeme stihnutie termínov/spojov objednaných s menšou časovou rezervou ako 20 minút.

Sadzby podľa kilometrov
Cena
Sadzba 1 (do 100km)

0,80€ + pristavenie vozidla

Sadzba 2 (nad 100km)

0,70€ + pristavenie vozidla

Druh poplatku
Cena
4 osoby na jedno vozidlo (neplatí počas sviatku)
1 €
Nočný príplatok piatok/sobota od 22:00 do 06:00 (neplatí počas sviatku, neplatí pre rezervácie k vlakom)
1 €
Nákup - volajte 0944777885

Od 3 €*
Vopred ohlásená zastávka
2 €
Neohlásená zastávka
3 €
Zmena objednávky pri nástupe/počas jazdy
2 €
Pristavenie vozidla
3 €
Čakanie do 5 minút
0,5 €
Čakanie 5 minút
1 €
Čakanie 60 minút
12 €
Čakanie do 5 minút piatok/sobota od 22:00 do 06:00 (neplatí počas sviatku)
1 €
Čakanie 5 minút piatok/sobota od 22:00 do 06:00 (neplatí počas sviatku)
1,5 €
Čakanie 60 minút piatok/sobota od 22:00 do 06:00 (neplatí počas sviatku)
18 €
Batožina, kočík, bicykel a zviera väčších rozmerov
Od 1 € do 10 €
Znečistenie vozidla
20 - 150 €
Poškodenie vozidla
150 €
Storno menej ako 15 minút pred odjazdom
Podľa cenníku a druhu služby, minimálne však od 2€
Drink taxi
Podľa cenníku príplatok 100%, minimálne však od 10 €

*čas nad rámec 5 minút sa účtuje ako čakanie.

Zľavy
Cena

Online objednávka alebo telefonická objednávka ZŤP/ŤŽP/osoba nad 65 rokov

Zľava 1€

Rezervácia k vlaku*

Zľava 0,50€

*Zľava platí pri dodržaní času určeného tabuľkou výpočtov v aplikácii alebo určeného dispečerom. V prípade rezervácie od vlaku je nutnosť dodržať 20 minút od reálneho príchodu do stanice Šaľa.

Zľavy platia len v prípade, že zákazník zadal správne všetky parametre objednávky, čaká na mieste nástupu, cestujú maximálne dve osoby a bez opakovaného kontaktovania dispečera.

Osoby nad 65 rokov/ZŤP/ŤŽP je potrebné hlásiť vopred, inak je zľava neplatná!.

Tarify spiatočnej cesty
Do sumy 9€ - plná sadzba (napr. Šaľa - Kráľová nad Váhom - Šaľa = 4,50 + 4,50 = 9€)
Nad sumu 9€ - polovičná sadzba (napr. Šaľa - Galanta - Šaľa = 12 + 6 = 18€)

Ak je začiatok zakázky mimo mesta Šaľa a nie je ani po ceste do konečného bodu zakázky, účtuje sa táto trasa zvlášť. Príklad: Trnovec(7,50) + Močenok(12) = 19,50€ .

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH a každá objednávka je s povinnosťou platby (ak nevyužijete dohodnutú službu je nutné uhradiť pristavenie vozidla alebo storno poplatok).

Ak sa Vám zdá, že cenník nebol dodržaný kontaktujte nás na vivataxi@vivataxi.sk alebo prostredníctvom nášho Facebooku.

V prípade akýchkoľvek požiadaviek mimo cenníka nás neváhajte kontaktovať. Cena sa vypracováva po individuálnej dohode.